VVS-Dialogi ®

Worldwide Team Services

 

Startside

Information

Sitemap

New links

 
 
 

 

 
 

 

 
     
  Europe Denmark - Ministerier    
           
 
World

Africa

Antarctica

Asia

Europe

North America

Oceania

South America

 

 

 

 
           
   

Flag of Denmark

 

 
           
    Denmark - The official website of Denmark
Statsforvaltningerne


Beskæftigelsesministeriet
Arbejdsmarkedets Ankenævn
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsretten - Arbejdsmarkedets Hus
Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdstilsynet
Sikkerhedsstyrelsen
The Copenhagen Centre - Partnerships for Social Responsibility


Finansministeriet
Finansministeriets Økonomi-Administrative Vejledning
Personalestyrelsen
Statens Center for Kompetence & Kvalitetsudvikling
Udliciteringsrådet - København K - Finansministeriet
Økonomistyrelsen


Forsvarsministeriet
Forsvarskommandoen
  - Flyvertaktisk Kommando
  - Søværnets Operative Kommando
Hjemmeværnskommandoen


Fødevareministeriet
Findsmiley.dk
Fødevarestyrelsen
Statens Skadedyrlaboratorium


Indenrigs & Sundhedsministeriet
Beredskabsstyrelsen
Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering
CPR-kontoret - Det Centrale Personregister
Det Etiske Råd
Foreningen Norden - Danmark
Lægemiddelstyrelsen
Militærnægteradministrationen
Patientforsikringsforeningen
Patientskadeankenævnet
Statens Serum Institut
Statens Institut for folkesundhed
Sundhedsministeriet - Ventetidsinformation
Sundhedsstyrelsen
Videns & Forskningscenter for Alternativ Behandling


Justitsministeriet
Civilstyrelsen
Datatilsynet - København K
Ligestillingsnævnet
Sekretariatet for Retsinformation


Kirkeministeriet


Kulturministeriet

Akademirådet - Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
Arken - Museum for Moderne Kunst
Børnekulturens Netværk
Danish Crafts - Informationscenter for dansk Kunsthåndværk
Danmarks Biblioteksskole
Danmarks Designskole
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek
Danmarks Radio
Danmarks Tekniske Museum - Danmarks Flyvemuseum - Trafikmuseet
Dansk Amatør Teater Samvirke
Dansk Biblioteks Center
Dansk Firmaidrætsforbund
Dansk Jagt & Skovbrugsmuseum
Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup
Dansk Sprognævn
Danske Gymnastik & Idrætsforeninger
Den Danske Filmskole
Den Gamle By - Danmarks Købstadmuseum
Den Hirschsprungske Samling
Den Jyske Opera
Designskolen Kolding
Det Danske Filminstitut
Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom
Det Danske Kulturinstitut
Det Danske Sprog & Litteraturselskab
Det Fynske Kunstakademi
Det Fynske Musikkonservatorium
Det Jyske Kunstakademi - Århus
Det Kgl. Danske Kunstakademi - Billedkunstskolerne
Det Kongelige Bibliotek
Glas & Keramikskolen Bornholm
Lokale & Anlægsfonden
Kulturarvsstyrelsen
Kunstakademiets Arkitektskole - København K
Kunstindustrimuseet
Kunststyrelsen
Kvinfo - Center for Information om Kvinde & Kønsforskning
Landsdelsorkesterforeningen
Louisiana - Museum for moderne kunst
Mediesekretariatet
Medierådet for Børn & Unge
Moesgård Museum
Musikhuset Aarhus
Nationalmuseet
Naturhistorisk Museum - Århus
Nordjyllands Kunstmuseum
Ny Carlsberg Glyptotek
Odense Teater
Ordrupgaard
Orlogsmuseet - Den Danske Flådes Museum
Rytmisk Musikkonservatorium
Statens Arkiver
Statens Museum for Kunst
Statens Teaterskole
Team Danmark
Teatercentrum - Sekretariatet for Udvalget for Børne og Opsøgende Teater
TV 2 Danmark
Tøjhusmuseet - Dansk Forsvarsmuseum
Vikingeskibsmuseet - Roskilde
Aalborg Teater
Aarhus Kunstmuseum
Aarhus Teater


Miljøministeriet
Danmarks Miljøundersøgelser
Danmarks & Grønlands Geologiske Undersøgelse
Institut for Miljøvurdering
Kort & Matrikelstyrelsen
Miljøklagenævnet
Miljøstyrelsen
Naturklagenævnet
Skov & Naturstyrelsen


Minister for Ligestilling


Ministeriet for Familie & Forbrugeranliggender
Familiestyrelsen
Flygtningenævnet


Ministeriet for Forskning, Innovation & Videregående Uddannelser
CAT Science Park - Center for Avanceret Teknologi
Center for IT-forskning
Center for Sprogteknologi
Danish Polar Center
Danish Space Research Institute
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek
Danmarks Farmaceutiske Universitet
Danmarks Grundforskningsfond
Danmarks Pædagogiske Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Danske Studerendes Fællesråd
Den Kgl. Veterinær & Landbohøjskole
Det Administrative Bibliotek
Det Danske Institut i Athen
Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål
Forskningsstyrelsen
Informationsportalen.dk - IT & Telestyrelsen
IT & Telestyrelsen
IT-Vest
Kontinentalsokkelprojektet
Københavns Universitet
Learning Lab Denmark
Niels Bohr Institut
Nordjyllands Videnpark A/S
Roskilde Universitetscenter - Roskilde Universitet
Studenterrådgivningen
Syddansk Universitet
Teknologirådet
Aarhus Universitet


Skatteministeriet
Told & Skattestyrelsen
Det Centrale Virksomhedsregister


Socialministeriet
 - Socialministeriets Fondsdatabase
Børnerådet
Center for frivilligt socialt arbejde
Center for selvmordsforskning
Den Sociale Ankestyrelse
Den Sociale Sikringsstyrelse
Døvefilm Video
John F. Kennedy Instituttet
Kofoeds Skole
Psykolognævnet
Socialforskningsinstituttet
Udviklings & Formidlingscentret på Handicapområdet


Statsministeriet
Færøernes Lagting
Grønlands Hjemmestyre


Trafikministeriet
Banestyrelsen
BornholmsTrafikken
Danmarks Meteorologiske Institut
DSB
Færdselsstyrelsen
Havarikommissionen for Civil Luftfart
Kystdirektoratet
Københavns Lufthavne
Navair - Flyvesikringstjenesten
Post Danmark
Scandlines AG
Statens Bilinspektion
Storebælt A/S
Trafikstyrelsen
Vejdirektoratet
Øresundsbroen


Udenrigsministeriet
Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene
Danmarks Eksportråd
Dansk Institut for Internationale Studier
Dansk Center for Holocaust & Folkedrabsstudier
Det Danske Center for Menneskerettigheder
Nævnet for Etnisk Ligestilling


Undervisningsministeriet
Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser
Danmarks Evalueringsinstitut
Dansk Center for Undervisningsmiljø
Folkeuniversitetet i Danmark
Statens Pædagogiske Forsøgscenter
Statens Uddannelsesstøtte
Uddannelsesguiden.dk
Uni-C - Danmark IT-Center for Uddannelse & Forskning


Erhvervs & Vækstministeriet
Danmarks Statistik
Energistyrelsen
Udbudsportalen - Samarbejde mellem virksomheder og det offentlige
Erhvervs & Selskabsstyrelsen
 - Klagenævnet for Udbud
 -  Virk.dk
Finanstilsynet
Forbrugerstyrelsen
Konkurrencestyrelsen
Patent & Varemærkestyrelsen
  - Esp@cenet - Patentviden på internet
Statens Byggeforskningsinstitut
Søfartsstyrelsen
 - Maritime Uddannelser
Økonomistyrelsen
Økonomiske Råd
 
           
     

Flag of VVS-Dialogi

Copyright © 1997- 2018 VVS-Dialogi
Alle rettigheder forbeholdes